Dezynfekcja realizowana przez przedsiębiorstwo BIOS

Przynosząca dobre rezultaty dezynsekcja realizowana w BIOS bazuje na tym, że usuwane są owady latające i biegające. Ich obecność w pomieszczeniach może wiązać się z niebezpieczeństwem rozpowszechniania schorzeń pośród ludzi i zwierząt. Może także pojawić się ryzyko skażenia jedzenia. I to dokładnie wówczas dezynsekcja jest konieczna. Przykładowo, w branży spożywczej procedura taka jest uregulowana przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. BIOS wykorzystuje techniki, dostosowując je indywidualnie do wybranych przypadków. Metody mechaniczne to zasadzki wyłapujące owady. Techniki fizyczne to ozonowanie oraz metody z wykorzystaniem pary.

Stosowane są także techniki chemiczne, czyli preparaty owadobójcze. Techniki biologiczne stosowane są do pozostałych owadów, utrudniających życie i pracę lub niebezpiecznych dla kondycji zdrowotnej. Są to: pluskwy, szerszenie, muchy, osy, pchły, karaluchy oraz omacnice. Po zrealizowanej interwencji klient otrzymuje gwarancję, potwierdzoną certyfikatem. Najczęściej wykonywana jest dezynsekcja pluskiew, przy zastosowaniu innowacyjnego osprzętu, co daje gwarancję, że usługa zostanie wykonana bardzo dobrze.

Na dezynsekcję zrobioną przez firmę BIOS decydują się: zakłady produkcyjne w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, młyny, placówki służby zdrowia, punkty sprzedaży, hurtownie, hotele i pensjonaty, piekarnie i cukiernie oraz obiekty publiczne. Pozostałe udostępnione usługi to dezynsekcja, jakie także realizowane są na wysokim poziomie. Każda dezynsekcja jest wykonana zgodnie z przepisami prawa i na bazie ustaleń, jakie są podane klientom z wyprzedzeniem. Zleceniodawcy dokładnie są zorientowani, kiedy będą mogli wrócić do mieszkania lub do pracy w firmie i nie obawiają się, że w grafiku coś ulegnie zmianie.

You may also like...