Montaż blach – w jakim miejscu zakupić blachowkręty?

Jednym z najczęściej zadawanych producentom pytań w sprawie blach jest pytanie o ich dobry sposób montażu oraz przechowywania blach w czasie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeżeli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (w najwyższym stopniu trzy do czterech tygodni od daty wyrobów), wypada rozciąć opakowanie, w jakim znajdują się blachy oraz ustawić je pod nieznacznym skosem, aby umożliwić spływanie ewentualnym wodom opadowym. Jeżeli zaś okres pomiędzy wyrobem a montażem blach ma być dłuższy, w owym czasie konieczne jest rozcięcie paczki, w której blachy pozostały dostarczone przez producenta. Po pewnym czasie pomiędzy arkuszami wypada umieścić listwy dystansowe, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie można kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze należy gromadzić w miejscu pewnym, przewiewnym i suchym, aby nie doprowadzić do zmarnienia blach przez działanie czynników środowiskowych – w następstwie tego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, która w najwyższym stopniu interesuje kupujących blachy, jest sposób gromadzenia blach pomiędzy kupnem a montażem.

Niejednokrotnie z powodów technicznych lub ewentualnie też budżetowych nie są w stanie bo zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie należy blach kłaść bezpośrednio na ziemi, albowiem może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych i blokuje odpływ ewentualnych wód opadowych, które mogą odszukać się w paczce. Poza tym, nie wolno opuszczać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego i pewnego gromadzenia potrzebują wolnego dostępu powietrza.

Jeżeli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty produkcji, wystarczy naciąć paczkę i umieścić je pod delikatnym skosem. Jeśli jednakże kupujący organizują trwające dłużej przechowywanie blach przed montażem, muszą bezdyskusyjnie umieścić pomiędzy poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, żeby umożliwić swobodny dostęp powietrza do blach.

You may also like...