Z czym związana jest geodezja i jakim sposobem ją wykorzystujemy?

Kartografia i geodezja są niezmiernie ze sobą połączone, wraz stanowią część istotnej nauki o ziemi, jaką jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być tworzone różnego rodzaju mapy, atlasy, globusy, niemniej jednak nie mogłyby one powstać, jeśliby nie geodezja. Nauka ta pozwala albowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, zarówno na małych, jak i na nieco pokaźniejszych powierzchniach terenu. Co więcej, nauka ta jest również nierozerwalną częścią wielu innych dyscyplin, gdyż stosowana jest między innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Projektanci na przykład tworzą swoje projekty na wyjątkowych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a następnie taki projekt jest wykonywany przez geodetę w terenie. Nauka ta niemniej jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, ponieważ dzięki niej dopuszczalne stało się też badanie odkształceń budowli czy tworzenie ustaw prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki jesteśmy w stanie wyróżnić także poszczególne działy, do których należy zaliczyć chociażby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi i o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, jednakowoż mimo to, o geodezji słyszał zapewne każdy z nas.

Geodezja jest obecnie nauką wybitnie pomocną, bo dzięki niej można w głównej mierze tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe oraz mniejsze powierzchnie czy tworzyć zaświadczenia o zakresie prawnym, jakie są nam niezbędne chociażby podczas rozgraniczania nieruchomości – weryfikuje to geodeta iława. W owym czasie nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są w związku z tym prace połączone w głównej mierze z różnego rodzaju pomiarami, a w największym stopniu znane są pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te powiązane z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są też dogłębne obliczenia geodezyjne, sporządzanie specjalistycznej dokumentacji (także o charakterze prawnym) oraz sporządzanie zdjęć, które mają być przydatne przy tworzeniu map i innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy także innym dziedzinom, korzystają bowiem z niej też budowlańcy oraz architekci.

You may also like...